อยุธยาเมืองเก่า คำร้อง - ทำนอง :  สุรินทร์  ปิยานันท์
ขับร้อง-จินตนา สุขสถิตย์

     อยุธยา เมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง
อยุธยาแต่ก่อนนี้ยัง ป็นดั่งเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงศ์ไทย
   เดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเก่า ชาวไทยแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกราน
ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวราน ข้าศึกเผาผลาญแหลกราญวอดวาย
   เราชนชั้นหลังฟังแล้วเศร้าใจ อนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจงมั่น
สมัครสมานร่วมใจกันสามัคคี คงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย